Fanart

Ashura again...

posted on 07 Jan 2010 19:02 by tukkung in Fanart

ท่าทาง fanart

เราจะยกใจให้ อาชูร่าไปแล้ว 555+

เมื่อวานอยู่โรงเรียนว่างเกิ๊น

(หนังสือหนังหาไม่เรี๊ยน)

นั่งวาดรูปอาชูร่าซามะ 555+

เป็นระบายสีไม้อ่าเนาะ แบบว่าไม่อยากรอมาลงสีในคอม

เอ่าแปะ

ระบายสีผ้าผิดอะ จะทาสีแดง ดันไปคว้าสีน้ำเงิน เซงง = =

ฝากติชมด้วยน้าา

งานTGSยังไม่แน่

ดูสภาพอากาศและตนเองก่อน 555+

อากาศเปลี่ยนไม่สบายอีกแล้ว T^T

ไแระค๊าบ รักษาสุขภาพทุกคนเด้อ